Först ut var att samhällsbyggnadsnämnden vill ha 200 000 kronor från fullmäktige för att kunna fortsatta utredningsarbetet med att ta fram förslag på lämpligt läge för gång- och cykelväg mellan Frendo och Ödängsområdet i Kisa.

Först ut i talarstolen var Erik Andersson (V):

– Det är ett utmärkt förslag, men nämnden ska själva ompriotera och ta pengarna inom egen budgetram. Jag yrkar på avslag.

Mikael Österling (L) menade att det handlar enbart om en engångskostnad.

Nästa äskande till samhällsbyggnadsnämnden från fullmäktige gällde 375 000 kronor till fysiks planering. I korthet extra pengar till nämnden för att förbereda mot större tillväxt och mer bostadsbyggnation.

Även här tyckte Erik Andersson att "det var jättebra" men menade att äskandet skulle rymmas i nämndes egna budget.

Christian Nordin Olsson (SD) sa blankt nej till äskandet:

– Det ska hänvisas till budgetarbetet för 2020.

– Ni har rätt i sak, man ska inte gå in med medel så sent. Men vi kan inte vänta på tillväxten, vi måste sätta fart nu. Det är inte så stora pengar men det ger otroligt mycket, sa Lars Karlsson (L).

Pierre Ländell (LPo) menade att det var en märklig diskussion om pengar.

– Se till behovet istället.

Sista äskandet till samhällsbyggnadsnämnden gällde 350 000 kronor för anställning av en mark- och exploateringsingenjör.

– Med risk för att bli tjatig. Återigen drar man på sig kostnader, sa Erik Andersson.

När inläggen var klara sa fullmäktige ja till samtliga äskande.