Som offentlig aktör är Kinda kommun skyldig att upphandla köp av varor och tjänster. Allt enligt lagen om offentlig upphandling (Lou).

Det kan vara allt från kontorsmaterial och byggnation till omsorg och konsulttjänster.

Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen på bästa sätt ska kunna dra nytta av konkurrens i samband med köp av varor och tjänster

Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Men det är här som Företagarna lokalt reagerar. Som exempel lyfter man fram en uppgörelse där det vinnande företaget i upphandlingen hade tilldelats ett arbete där timlönen var satt till 199 kronor per timme.

Frida Boklund, regionchef vid Företagarna i Östergötland, är kritisk.

– Jag kan inte se rimligheten i timpriset med tanke på att det även ska täcka sociala kostnader samt resa flera mil till och från Kinda dagligen.

Hon konstaterar i samma andetag att Kinda kommun säkerligen har gjort rätt enligt regelverket.

– Man har riktat in sig fullkomligt på lägsta pris, men granskar man upphandlingen är det lätt att inse att kommunen får svårt att hålla sig inom kostnadsramen. Har man direktiv om att bara gå på pris måste man kräva att fakturor kontrolleras. Risken är att det annars blir dyrt i slutändan i form av högre kostnader än beräknat som tas ut på fler antal timmar eller på material.

Björn Hoflund (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, stämmer in i kritiken. Han berättar att rutinerna kring upphandlingar har "hängt i luften" och "hamnat mellan stolar".

– Man har en skyldighet som upphandlande myndighet att ställa fråga angående underprissättning. Det har inte gjorts i den här upphandlingen. Nu har vi satt ner foten och har goda förhoppningar om att det ska ske förändringar och förbättringar.

Förhoppningar har även det lokala näringslivet i Kinda.

Frida Boklund igen:

– Kommunen har verktyg för att stimulera lokal tillväxt. Det är ett politiskt ställningstagande hur upphandlingar ska ske. Till exempel går det att dela upp en upphandling för att säkerställa kvalitet.

Björn Hoflund är med på noterna.

– Vi vill bereda väg för lokala företag så att de kan vara med och vinna upphandlingar, men samtidigt måste vi vara objektiva.