Trygghet är det Mjölby kommun är sämst på, enligt statistiska centralbyråns medborgarundersökning för hösten 2017. Den upplevda tryggheten är lägre än tidigare år och ett område som bör prioriteras, enligt undersökningen. Därför kan Mjölby kommun komma att införa en så kallad digital trygghetsvandring i Skänninge, som ska kompletteras med fysiska trygghetsvandringar.

– I dagsläget handlar det om att visa var man känner sig otrygg, säger Carina Stolt, samordnare för satsningen.

Tanken är att medborgarna, via kommunens hemsida, ska komma åt en karta där de kan pricka i platser de känner sig otrygga på. På hemsidan kan den som vill även lämna kommentarer om vad det är som gör platsen otrygg.

Artikelbild

| Skänninge. Satsningen planeras ske i Skänninge.

– Hemsidan kan man ju även komma åt i telefonen, om man har den med sig när man är ute och går, säger Carina Stolt.

Det finns två anledningar till satsningen.

– Dels vill vi ha en tät kontakt med medborgarna, dels handlar det om trygghetsmätningar där vi har sett relativt låga siffror när det gäller trygghet. Så det här är ett sätt att ta hand om det.

Den digitala trygghetsvandringen ska genomföras i februari, och sedan ska den utvärderas.

– Det här blir ett första test, sedan får vi se om det här är intressant för medborgarna.

Vad som kan göras rent konkret för att öka tryggheten ska även det utvärderas.

–Jag tycker att den här satsningen är jätteviktig, våra politiker vill komma närmare medborgarna så att alla känner sig som en del av samhället, säger Carina Stolt.

Onsdag 17 januari ska beslut tas om satsningen ska genomföras eller inte.