Samhälle Kardinalen Anders Arborelius har utsetts till Årets svensk av nyhetsmagasinet Fokus.

Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II i november 1998 och vigdes till biskop i december samma år i St Eriks katolska domkyrka i Stockholm.

"Att företräda den katolska kyrkan i ett land vars identitet i första hand är sekulär och i andra hand protestantisk, kräver en orädd läggning. Som ledare för Stockholms katolska stift har Årets svensk dessutom en central roll i mötet mellan infödda och nyinflyttade svenskar", står det i motiveringen.

Anders Arborelius utnämndes i maj också till kardinal av påve Franciskus. Kardinalerna räknas till den katolska kyrkans elit, och agerar som påvens närmaste rådgivare. Själv har Arborelius sagt till TT att han tror att integrationsfrågan kan ha gett honom utnämningen till den påvliga titel.