Det är länsstyrelsen och Ydre kommun som i den pinfärska rapporten "Riskvärdering och förordande av saneringsåtgärd" vill se en sanering av markområdet enligt alternativ 2 (se faktaruta).

Det innebär att drygt 97 procent av det cancerogena och hormonstörande dioxinet tas bort.

Det är tillräckligt för att människor ska kunna vistas, tälta, ströva och gå ut med hunden inom det gamla sågverksområdet.

Artikelbild

Får önskemålet gehör kan saneringen av marken bli verklighet hösten 2012.

Ydrefors samhällsförening och andra ortsbor har i remissvar krävt att allt gift ska bort.

- Det har vi tyckt, men kanske inte trott, säger samhällsföreningens ordförande Stig Blomberg.

- Men om det skulle bli elände ska ingen kunna säga att vi inte förordade en hel sanering.

Artikelbild

Ska ni försöka påverka länsstyrelsen ytterligare?

- Det tror jag inte är så stor idé, men vi får se vad styrelsen säger.

Artikelbild

Länsstyrelsen och Ydre kommun anser visserligen att saneringsalternativ tre är att föredra. Men det finns även tungt vägande skäl för alternativ 2.

Kostnaden (2,8-6,4 miljoner kronor jämfört med 12,7-25,4 miljoner kronor).

Artikelbild

Tiden för en total sanering som kräver sänkning av grundvattennivån eller spontning.

Buller när stora mängder jord ska transporteras bort.

Det är argument som Stig Blomberg inte vill köpa.

- Kostnaden ska inte få avgöra och när det gäller tiden har det redan dröjt oherrans länge så vi kan nog vänta ytterligare nåt år.

Läs mer i torsdagens Corren.