Det var på nyårsdagen som räddningstjänsten fick ännu ett larm om kraftig brand på Hägerstad slott, bara sex dagar efter den omfattande branden som startade på annandag jul.

Larmet kom kl 14.40 på söndagen. Vindsbjälklaget hade fattat eld på nytt. Vinden och tredje våningen övertändes igen.

- Många frågar sig säkert hur sjutton det kan hända, men det finns förklaringar, säger räddningschef Bho Eklund.

Branden på annandagen var extremt svårsläckt med stark hetta under det nylagda plåttaket. På tredje våningsplanet, som var under renovering efter sommarens brand, spreds elden hastigt och fick extra bränsle genom byggnadsmaterial som låg framme.

- Släckningstekniskt var det ett bekymmer. Vinden och våning tre var övertända och rökgaserna pressades neråt, innan vi kunde öppna vindsfönster och ventilera bort hettan. Utan byggnadsställningarna hade det inte varit något kvar av slottet.

I mellandagarna rasade bjälklaget mellan våningsplanen och en mindre brand blossade upp. Bevakningsarbetet och sökandet efter glödbränder har försvårats av en uppenbar rasrisk inne i slottet.

Vid en kontroll på nyårsdagen upptäcktes den senaste branden.

- Det är inte ovanligt i hus av större dimensioner. Här uppstod glödbränder i de kraftiga bjälklagen. De kan ligga och pyra under flera dagar och syns inte på värmekameror.

Nyårsdagens brand har totalförstört slottet. Vinden och tredje våningen är totalt utbrända. Andra våningen är delvis utbränd, första är vattenskadad.

- Det är bara stommen kvar. Från utsidan ser slottet intakt ut, men det finns inget invändigt som håller ihop. Och det finns inget som håller upp taket. Min bedömning är att man måste riva bort allt invändigt, säger Bho Eklund.

Han uttrycker stark medkänsla för ägarparet Nils och Yuekun Bragd.

- En bedrövlig situation för dem. De drabbades i somras och har renoverat sedan dess.

Två tekniska utredningar om brandorsaken pågår. Dels av polisen och dels av SKL, på uppdrag av det försäkringsbolag som slottet är försäkrat i. Bho Eklund utesluter inte branden orsakats av elektrisk utrustning, som använts i renoveringen.