Roger Rydström (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, är missnöjd med att Kinda kommun har överklagat tillståndet för Eon att bygga en luftledning mellan Kisa och Vimmerby.

– Det är att gå ett fåtals ärende, säger han och syftar på opionstrycket från berörda markägare utmed den planerade luftledningen.

– Vi värnar mer om säkerheten och industrierna som är beroende av ström.

Beslutet om att överklaga Energimarknadsinspektionens ja till nätkoncession togs av kommunalrådet Pia Tingvall (C). Utan att ta upp frågan för diskussion i kommunstyrelsen.

Märkligt, anser Roger Rydström som fick beskedet i form av en delgivning vid sittande bord.

– Jag borde kanske ha reserverat mig, men framförde i stället min kritik utan att få någon med mig.

– Centern och Moderaterna hänvisade bara till att Vimmerby hade överklagat, men det rättfärdigar ju inte att vi gör det.

Mark- och miljödomstolen har fått in fyra överklaganden efter att besvärstiden löpt ut. Dels från kommunerna Kinda och Vimmerby, dels från två privatpersoner.

Domstolen inväntar skriftliga kompletteringar som ska vara inlämnade senast 2 juni.

Först därefter är juridisk domare tillsammans med tekniska råd och särskilda ledamöter beredda att ta ställning.

– Målet är att meddela dom inom sex månader, säger Lana Paripovic, domstolshandläggare på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

– Men det kan gå snabbare eller dra ut på tiden.