– Vi har gett förbundsdirektören (Mattias Robertsson Bly) i uppdrag att undersöka möjligheterna, säger Itsams ordförande Elisabeth Edlund.

Diskussioner om en flytt av huvudkontoret i Kisa har pågått sedan i våras. Av tre skäl. Organisation, kompetensförsörjning och lokaler. Enligt Elisabeth Edlund måste organisationen förändras för att anpassa det fortsatta arbetet för att möta behoven hos medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög, Vimmerby och Åtvidaberg.

Ett stort problem är också att rekrytera personal.

Artikelbild

| Mattias Robertsson Bly ska ha sin utredning klar till nästa sammanträde i direktionen den 29 november.

– Vi har svårt att hitta personer med olika kompetenser. Vi har sökt både internt och via rekryteringsföretag. Därför behöver vi ligga i ett kluster som typ Mjärdevi i Linköping för att vara i framkant när det gället it.

Dessutom är lokalerna otillräckliga.

– Ventilationen är inte bra. Den är anpassad för 25 personer men vi är nästan 50 anställda nu.

Björn Hoflund (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Kinda, fick höra talas om Itsams planer på måndagen.

– Jag är starkt kritisk till om Hans Måhagen (S) och Lars Karlsson (L) som sitter i direktionen har suttit tysta och gett sitt bifall till det här.

Samtidigt anser han att en förnyelse av Itsams uppdrag är ett måste.

– Det har svajat under lång tid.

Lars Karlsson (L) fick vetskap om utredningen vid direktionens möte nyligen.

– Det är bekymmersamt och slår hårt mot Kinda.

Lars Karlsson, Kinda, och Tomas Peterson (M), Vimmerby vill även att utredningen klarlägger konsekvenser kring teknisk service och ekonomisk påverkan för medlemskommunerna. Vi har förgäves sökt Hans Måhagen för en kommentar.