Det var Anders Lind (V) som, med stöd av våra artiklar i förra veckan, vände sig till vård- och omsorgsnämndens ordförande Roger Rydström (S).

– Hur säkrar du en trygg vård och omsorg och trygga anställningar på kort och lång sikt?

Rydström pekade på fem åtgärder:

* Huvuddelen av de 20 vakanta passen som nämndes i en artikel är tillsatta.

* Personal- respektive ekonomiavdelningen har hjälpt till med underlag för att kunna nyttja bemanningsföretag vid behov.

* Introduktion för semestervikarier pågår.

* Sjuksköterska har blivit tillförordnad enhetschef för hemsjukvården.

* Möte har genomförts med fack och berörda medarbetare. Förvaltningschef och områdeschef deltog för att tillsammans med medarbetarna få en klar bild över läget.

Läs mer: Pressat läge i hemsjukvården

Roger Rydström konstaterade samtidigt inför fullmäktiges ledamöter att läget är ansträngt inför sommaren med "konstanta" svårigheter att rekrytera personal.

– Men det finns i dagsläget ingen anledning till ytterligare oro.

Anders Lind var inte nöjd med svaret.

– Det känns inte betryggande och jag utgår från att du (Roger Rydström) följer upp det här. Det går heller inte att bara skylla på mellanchefer. När ska högsta ledningen ställas till ansvar?

Som vi tidigare rapporterat har enhetscheferna för hemtjänsten och hemsjukvården sagt upp sig i protest mot ledningen.

Läs mer: Pressat läge i hemsjukvården

Läs mer: Han ser sina chefer komma och gå

Läs mer: "Det har hållit på i fyra år nu"

Läs mer: "Förstår att jag inte är jättepopulär"

Läs mer: Jäsande missnöje inom hemtjänsten

Läs mer: Missnöje inom hemtjänsten utreds

Läs mer: Kravet: Avgå ansvarige ordförande

Läs mer: Krav på ordförandes avgång får stöd