Framtiden för det faluröda godsmagasinet vid Kisa station är osäker. Kinda kommun vill riva för att ge plats för en ny matbutik på området.

Samtidigt arbetar Kisa–Västra Eneby hembygdsförening, Stångådalsbanans vänner och Attraktionskraft Kisa för att byggnaden från järnvägens tillkomst i början av 1900-talet ska räddas för eftervärlden. Om magasinet inte kan stå kvar på sin nuvarande plats är tanken att flytta det söderut mot lokstallet.

Striden mellan rivning och bevarande har pågått i 1,5 år och snart är avgörandets timme slagen. Kinda kommun har lämnat in en rivningsanmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Dessutom har kommunchef Rosie-Marie Fors begärt uppgifter från de tre föreningarna vad en flyttning samt markberedning och renovering av byggnaden kan tänkas kosta.

Artikelbild

Svaret landar på mellan 1,1 och 1,3 miljoner kronor för att köpa in alla tjänster som krävs. Föreningstrion har dock utsikter om ekonomiska bidrag från sponsorer.

I kombination med ideella krafter och en privat aktör som kan bistå med erfarenheter och kontakter är förhoppningen att klara av uppdraget till en betydligt lägre kostnad. Det säger Bruno Larsson i Attraktionskraft Kisa.

– Vi har lagt ribban på femhundra tusen kronor plus moms. Det är miniminivån för att ro allt i land. Därför behöver vi få ett beslut från kommunstyrelsen om en ekonomisk grundplåt. Får vi den kan vi få positiv respons från flera sponsorer.

Tanken är att Stångådalsbanans vänner ska stå som lagfaren ägare om godsmagasinet räddas.