"Min bestämda uppfattning är att kommunalförbundets kontor ska vara placerat i någon av medlemskommunerna", skriver Sven-Inge Karlsson i sin reservation till beslutet som togs på torsdagen.

Han påpekar också att Ydre kommun ser Itsams arbete som inomkommunal. Reservationen avslutas med orden "att förlägga ledningen eller annan drift av egendriven kommunal verksamhet till annan ort än inom kommunens egna geografiska område är oss helt främmande."

Även Vimmerby kommuns ledamot Ingela Nilsson Nachtweij (C) röstade nej till flytt. I en protokollsanteckning lyfter hon fram att ekonomiska konsekvenser och alternativ till lokalisering inte är tillräckligt utredda.

En anteckning som även fick stöd av Hans Måhagen (S), Kinda kommun.