– Vi har nu anpassat skyltarna så att de överensstämmer med kommunens ursprungliga beslut. Jag är nöjd över de samtal vi har haft, och nu är alla parter helt överens vilket gör att det är ordning och reda i skyltfloran vid campingen, berättar den tillförordnade samhällsbyggnadschefen som under hösten fick i uppdrag att lösa upp knutarna i den långa och infekterade badplatskonflikten.

Turerna kring allmänhetens vara eller inte vara vid badet i Pinnarp har varit många sedan campingägarna Annika och Dennis Seegers inrättade en avgift för badsugna gäster samtidigt som en bom-, staket, och skyltanordning, som hindrade allmänheten från att besöka området, monterades. Kinda kommun beslutade att anordningen skulle avlägsnas, sedan dess har så väl länsstyrelsen som förvaltningsrätten och kammarrätten sagt sitt i frågan, och alla är inne på samma spår.

– Allemansrätten gäller, det råder det ingen tvekan om, men när det kommer till annans egendom, så som toaletter, parkeringsplatser och bryggor, är det annorlunda. Där har ägarna rätt att ta betalt, eller till och med förbjuda allmänheten att använda faciliteterna. Det är som när vi besöker vilken annan markägare eller institution som helst, förklarar Tommy Johansson och fortsätter:

– Den här respekten är viktig. Badgästerna får gå genom området, bada och vistas på stranden så mycket de bara vill, sedan är det upp till markägaren att bestämma i vilken omfattning den upplåter andra faciliteter. Det är inte ett dugg konstigt egentligen.

Under hösten och vintern har den tillförordnade samhällsbyggnadschefen suttit ner och diskuterat frågan tillsammans med ägarna Annika och Dennis Seegers, de nya arrendatorerna Gooitzen Elzinga och Jildou Schotanus samt den närliggande bostadsrättsföreningen. Enligt Tommy Johansson har dessa förhandlingar alltså lett till att den långa och känsliga konflikten har fått en lösning.

– Vi har varit noggranna, lyssnat på varandra och förklarat vad vi tycker. Det har inte funnits några som helst protester kring tolkning, utan vi är på samma våglängd. Nu är det upp till badgäster och berörda parter att respektera varandra och allemansrätten.

Vi har försökt att nå så väl Pinnarps ägare som arrendatorer utan framgång, men så här löd tongångarna i en tidigare intervju med Gooitzen Elzinga.

– Vi har många, fina gäster på stranden och allt är bra. Vi tycker det är logiskt att badgästerna betalar om de använder något, eftersom vi måste förbereda och laga allt som är trasigt då det är privat egendom.