Många applåder hördes under kvällen i bygdegården Höganlid. Cecilia och Gerard Versteegh i Väsby säteri, som ordnat mötet med Kindas politiker var mycket nöjda efteråt.

– Det är fantastiskt. Politikerna har gett klara besked. Inget av kommunens partier säger ja till projektet, sa Gerard Versteegh efter mötet som varade i väl två timmar.

Mötet började med att raka frågor ställdes till de åtta politiker som satt som en panel på scenen i bygdegården Höganlid i Hycklinge på torsdagskvällen. Den avgörande frågan handlade om hur de såg på det norska företaget Fred. Olsen Renewables planer på att bygga 44 höga vindkraftverk i Gröningeområdet i södra Kinda kommun.

Artikelbild

| Möte om vindkraftsplaner Gröningeområdet söder om Hycklinge. Cecilia och Gerard Versteegh hade arrangerat panelutfrågning av Kindas politiker.

Samtliga var negativa till förslaget. Den ende som egentligen uttryckte sig positivt om vindkraft var KD:s Lena Käcker Johansson (KD), men då handlade det snarast om energislaget i generella termer.

– Vi är i grunden positiva till vindkraft för att ersätta fossil produktion. Men det här förslaget tycker vi är en alltför massiv utbyggnad. För många och för höga vindkraftverk, sa hon.

Även Björn Morell (V) sade sig vara för förnybar el men kunde inte förstå företagets val av plats.

– Vi säger nej till vindkraftsparken, sa han och fick rungande applåder från de fler än 100 personerna i publiken.

Det blev fler applåder för alla de andra partierna förklarade sig också negativa. Mest kategorisk var Pierre Ländell i Landsbygdspartiet oberoende (LPo).

– Det här är århundradets miljöbluff, förklarade han och menade att bolaget Fred. Olsens motiv handlar om avancerad skatteplanering och behov av att rentvå sitt namn efter annan mindre miljövänlig verksamhet i bolaget, eller rent av för att tvätta oljepengar.

Flera partirepresentanter menade att solenergi är en bättre förnybar källa som inte stör miljön på samma sätt.

– Vi kan inte rädda naturen genom att förstöra naturen, menade Lars Karlsson (L) som tidigare i Corren redovisat sin negativa inställning till Fred. Olsens planer.

Hans Måhagen (S) som är kommunstyrelsens ordförande berättade om de samtal han haft med bolaget.

– Efter mötet i Kisa (24 april) har jag haft kontakt med projektledaren hos Fred. Olsen. Jag måste säga att jag är besviken på den info han gav. Han ville köpslå om hur många vindsnurror vi kan acceptera. Jag svarade att det är ingen idé att köpslå, sa Hans Måhagen.

Hans bedömning är att bolaget behöver mellan 30 och 35 verk för att få ekonomi.

Efter den första rundan med frågor lämnades ordet fritt och en åhörare ville ha svar på hur kommunen kommer att reagera om det kommer in ansökningar om färre vindkraftverk, till exempel tio.

Hans Måhagen svarade något undvikande på frågan. Eftersom den formella gången är att ansökan ska göras hos länsstyrelsen. Kommunens möjlighet är sedan att lägga in ett veto.

– Jag bedömer det som omöjligt med en sådan ansökan. De skulle inte vara intresserade, svarade Hans Måhagen.

Björn Hoflund (M, vice ordförande i ks och i koalition med S) fyllde i att det blir ett nej även till tio.

– Vi förhandlar inte om det. Det bästa är att Fred. Olsen drar tillbaka sina planer. Med de höjder de vill bygga räcker det ned ett verk, sa Björn Hoflund.

– Jag tror inte det kommer någon ansökan, fyllde Hans Måhagen i.

Partierna var eniga om att Kinda kommun behöver ta fram en övergripande energiplan. Förslag kom också på att skrota den vindkraftsplan som legat vilande sedan EON för flera år sedan först ville bygga vindkraft i kommunen, men sedan drog sig ur.

Fotnot: Miljöpartiet var inte representerat på mötet.