Framtiden för Kisa vårdcentral har varit oviss en längre tid. Brist på läkare och sjuksköterskor samt otidsenliga lokaler har varit de främsta orsakerna.

Det instabila läget ledde till att frågan om vårdcentralens framtid landade på sammanträdesborden inom Region Östergötland förra året.

Sedan dess har frågetecknen rätats ut, enligt Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Huvudspåret är renovering av befintliga lokaler så att de blir mer ändamålsenliga.

Målet är att ombyggnationen även ska omfatta sjukgymnastik, arbetsterapi, kvinnohälsa, provtagning, folktandvård och specialmottagningar.

Mats Johansson räknar med ett formellt beslut i regionstyrelsen i maj.

Ett besked som säkert välkomnas av många bekymrade Kindabor.

– Vi tar oron på stort allvar och det finns ingenting som pekar på att vårdcentralen inte ska vara kvar, säger Mats Johansson.

Han kan även glädja sig över en stabilare bemanning i Kisa den senaste tiden. Både när det gäller läkare och sjuksköterskor.

– Vi har lyckats rekrytera fast anställd personal.

Mats Johansson har också förhoppningar om ett utökat samarbetet mellan regionen och Kinda kommuns hemsjukvård.

När det gäller ekonomiska ramar och starttid för ombyggnationen blir det klart i juni.

Då ska även ansvariga politiker och tjänstemän från Region Östergötland medverka vid ett allmänt informationsmöte i Kisa.