– Vi avvaktar Naturvårdsverkets slutliga räkning av lodjursstammen innan vi tar ett beslut om det ska bli licensjakt på lodjur eller inte, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länstyrelsen Östergötland.

Vi har pratat med en jägare som vill vara anonym på grund av att jakt på lodjur är ett laddat ämne.

– Nu när familjegrupperna är över tio stycken så borde det bli jakt på lo kommande vinter och skulle det bli så är det första gången i modern tid. Lodjurstammen växer och framförallt är det de som har får som blir drabbade. det finns ju redan ett mål på att hur många lodjur vi ska ha i kommunen och det uppfylldes redan under förra året, men då sa länsstyrelsen nej till licensjakt på lodjur, säger jägaren.

Artikelbild

| Vilthandläggare Mia Kjällander

– Orsaken till att det blev ett nej förra året berodde på att förvaltningsnivån då endast överstegs med 0,5 föryngringar och att tre lodjur trafikdödades under 2018, säger Mia Kjällander.

Totalt i landet visar resultatet från den senaste populationsberäkningen att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Inventeringen visar även att i Skandinaviens kvalitetssäkrades 262 familjegrupper (honor med unge eller ungar). Av dessa var 204,5 i Sverige (en familjegrupp delas med Norge) och 57,5 i Norge.

Populationsberäkningar baserade på inventeringsresultatens kvalitetssäkrade föryngringar visar att det finns omkring 1 540 (1 301–1 783) lodjur i Skandinavien varav cirka 1 200 (1 019–1 384) i Sverige. Spannet visar på den osäkerhet som finns i populationsuppskattningen. De yttre värdena i intervallen är mindre sannolika än medelvärdet. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur i Sverige är minst 870 individer.

95 familjegrupper kvalitetssäkrades i norra förvaltningsområdet, 75,5 i mellersta och 34 i södra förvaltningsområdet. I norr har det skett en minskning med 14,5 familjegrupper, vilket motsvarar 13 procent. I mellersta har det skett en ökning med 3,5 familjegrupper eller fem procent och i södra är ökningen tio familjegrupper, vilket motsvarar drygt 40 procent.

Artikelbild

| I höst kommer länstyrelsen besluta om eventuell licensjakt på lodjur

– Totalt i länet ligger lodjurstammen på mellan 50 och 55 djur, varav är tio föryngringar. I Kinda finns det drygt tio lodjur, varav två är föryngringar efter vinterns inventering, säger Mia Kjällander.