Kammarrätten drar slutsatsen att prövningstillstånd inte ska ges. Därmed gäller förvaltningsrättens dom från november 2017.

Det innebär att bolaget Dutch & Awesome som äger fritidsanläggningen måste ta ner skylt med texten ”campingområdet är endast tillgängligt för campinggäster, entréavgift gäller”.

Förvaltningsrätten anser i sin dom att skylten ger ”intryck av att allmänheten saknar tillträde”.

Campingens ägare har hänvisat till att allemansrätten vid området har upphävts i samband med att Högsta domstolen ogiltigförklarade ett avtalsservitut för badstranden 1997.

En tolkning som förvaltningsrätten avvisade i sin dom i november.

Striden om allmänhetens tillgång till Pinnarpsbadet har pågått sedan sommaren 2014. I maj 2015 satte dåvarande miljö-, bygg- och räddningsnämnden ned foten.

Nämnden uppmanade ägarparet Seegers att avlägsna skyltar med budskap som avvisade eller utestängde allmänheten får badstranden vid sjön Övre Föllingen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen avslog överklagandet i juni i år, vilket ledde till att campingägarna överklagade ärendet till förvaltnings­rätten som gick på kommunens linje.

I sin dom skrev förvaltningsrätten att mbr-nämnden haft rätt att förelägga bolaget att avlägsna avvisande skylt och samtidigt förbjuda uppsättning av nya skyltar utan tillstånd.

Domen avslutades med orden: ”Därmed var även Länsstyrelsens beslut korrekt och överklagandet avslås”.