Det var för lite mer än tre år sedan som Lena Runadotter avslutade sin tjänst som ungdomslots. Sedan dess har kommunen sökt hennes efterträdare, en person mellan 18 och 22 år. Tjänsten döptes om till ungdomsombud och skulle innebära en visstidsanställning över tre terminer.

– Vi tyckte unisont i fullmäktige att det var en kanonbra idé för att få politiken att närma sig ungdomarna i kommunen, men i och med att vi inte har fått tag i någon som vill hoppa på tjänsten försöker vi istället destinera om pengarna, berättar bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo).

Bildningsnämnden ska istället ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på social hållbarhet, något kommunfullmäktige beslutade i måndags. Arbetet och kostnaderna motsvarar en heltidstjänst.