För någon vecka sedan skrev vår tidning om att Ydreborna ombads att spara in på vattnet. Sedan den 6 juli råder det nu bevattningsförbud för alla anslutna abonnenter till det kommunala vattennätet. Förbudet gäller tills vidare.

Anledningen till att förbudet införts är den senaste tidens låga nederbördsmängder och att väderprognoserna inte heller visar på någon kommande nederbörd. Detta får till följd att vattennivåerna i kommunens vattentäkter sjunker.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Detta innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i kommunen både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag.