Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att använda ett eventuellt överskott som kan bli följden av regeringens utbetalning.

Kinda kommun har tidigare fått ersättning för mottagande av ensamkommande unga får året 2018.

För de unga innebär det att de kan fortsätta sina studier och även bo kvar i Kinda.

I annat fall skulle de rycktas upp från en miljö de känner sedan hösten 2015 för att hamna på ett av Migrationsverkets boenden. Utan möjlighet att kunna studera vidare i väntan på besked i asyl­processen.

När det statliga bidraget var ett faktum hösten 2017 bildades Föreningen Hemvist Kinda.

I dagsläget nyttjat fyra familjehem med totalt sex ungdomar, via föreningen, möjligheten till bidrag för extra omkostnader i samband med det tillfälliga boendet.

Enligt kommunens ekonomiavdelning finns inga tecken på att fler kommer att ansöka om ersättning under 2018. Den totala kostnaden för 2018 beräknas till drygt 170 000 kronor.

Kinda kommun har finansierat mottagandet av ensamkommande unga med bidrag från Migrationsverket sedan 2015.