Körningen fångades av Försvarsmaktens övervakningskameror natten till den 31 januari i år. Bilen åkte sakta runt inne på skyddsobjektet under cirka 20 minuter. Med hjälp av bilderna kunde personalen få fram registreringsnumret och den misstänkte föraren, en 56-årig man från Kinda kommun.

Nyligen dömdes han av Linköpings tingsrätt till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

56-åringen har uppgett att han åkte in i området av nyfikenhet, men invänt att han inte såg några varningsskyltar. Enligt domen var dock infartsvägarna mycket tydligt skyltade och en av infartsvägarna försedd med bom. Domstolen anser därför att mannen begick gärningen genom så kallat likgiltighetsuppsåt.

Enligt rätten finns det ingenting i utredningen som visar att det obehöriga tillträdet föregicks av någon planering eller organisering. Inte heller att det skett för att rekognoscera och skaffa information inför kommande brott mot objektet, såsom terroristbrott, sabotage eller grov skadegörelse.

maria.biamont@ostmedia.se