– Vi inom nämnden är väldigt stolta över den insats som görs ute i hemmen och det är väldigt angeläget att den enskilde och dennes närstående är trygg med det stöd hemtjänsten kan ge. tillsammans med hemsjukvård utgör hemtjänsten viktiga insatser och ger möjlighet till kvarboende i det ordinära boendet, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar bland annat att fler än i genomsnitt i landet svarat, att man är nöjdare i Kinda än landet med insatsen som helhet och att hundra procent är nöjda med personalens bemötande.

– Det visar även att personalen gör ett mycket bra arbete och trivs med sina jobb. De är även nöjda med sin nuvarande chef och ledning. Vidare vittnar fackliga representanter om att det nu fungerar mycket bättre avseende arbetsbelastning, planeringsförutsättningar och känslan av att vara uppskattad, säger Lars Karlsson.

Tidigare har det varit stor turbulens inom hemtjänsten med chefsbyten och oro bland personalen.

– Det känns skönt att vi nu har fått en bra arbetsmiljö i verksamheten, säger Lars Karlsson.