– Vi har inte kommit så långt än utan just nu tittar vi på hur marknaden ser ut och vad våra branschorganisationer säger i frågan. Varje kommun har ju sina förutsättningar, men jag vill inte peka ut någon lösning och föregå det vi kommer fram till, berättar Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning. 

Det var för drygt ett år sedan som Miljödepartementet meddelade att förordningsändringar genomförs för att göra insamlingssystemen för hushållen mer rationella och lättillgängliga. Förutom kravet på kommunerna gällande matavfall ska producenterna i framtiden ta det fulla ekonomiska ansvaret för den hushållsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. I dag sker insamlingen i huvudsak på återvinningsstationer. 

– Det är en stor fråga för oss och i den delen är det producenterna som har ansvaret. Förpackningar och tidningar kommer att ha sitt kapitel i den nya avfallsplanen och det finns olika lösningar på hur mycket kommunerna väljer att bli inblandade i insamlingen, förklarar Andersson. 

Artikelbild

| Det var för drygt ett år sedan som Miljödepartementet meddelade förändringarna i lagstiftningen.

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste möte fick politikerna information om det pågående arbetet med avfallsplanen. Föreskrifterna (Renhållningsordningen) uppdateras vid behov eller vanligtvis var tionde år.

– I miljöbalken sker det förändringar över tid. Avfallsplanen kan bli klar relativt snart, men för att göra verkstad av den har vi en del saker att förhålla oss till, avslutar Staffan Andersson.