– Vi vill greppa helheten och har bestämt oss för att göra en ordentlig genomgång kring skyltar, stängsel och även vilket ansvar vi har som kommun, säger Björn Hoflund (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Mycket av arbetet kring Pinnarps camping och badet vid sjön Föllingen knappa milen väster om Kisa vilar på Tommy Johanssons axlar.

Som biträdande chef vid förvaltningen för samhällsbyggnad konstaterar han att allemansrätten gäller vid området. Det betyder att inga skyltar eller avgränsningar får stänga ute besökare.

Artikelbild

| Pinnarps camping och bostadsrättsföreningen Pinnarp ligger sida vid sida.

Så det går bra för vem som helst att bada?

– Absolut. Samtidigt har man som besökare skyldigheter att visa hänsyn.

Tommy Johansson och samhällsbyggnadsnämnden tar stöd i utslaget efter den juridiska prövningen hos såväl länsstyrelsen som förvaltningsrätten och kammarrätten.

– Nu går vi vidare och för en dialog med alla som är involverade. Löser vi upp alla frågor öppnar det för en helt annan diskussion och det kan bli riktigt bra om vi kan nå en samsyn.

Björn Hoflund är inne på samma linje.

– Det är en fantastisk anläggning och ett samarbete skulle gagna alla.

I området ligger golfbanan vid Björndal, Föllingen hotell, bostadsrättsföreningen Pinnarp och Kinda ridklubbs anläggning sida vid sida med Pinnarps camping.

Ägarna till campingplatsen arrenderade ut sitt område under den senare delen av sommaren 2018.

Tommy Johansson igen.

– Det är oklart om det blir fortsatt arrende, men det är med ägarna vi för diskussioner. Och vi har en bra dialog.