Det var under måndagens kommunfullmäktigesammanträde, i samband med klubbandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Rimforsa, som Kindapolitikern presenterade de färska siffrorna. Av totalt 135 tomter, fördelade på Storgården, Krågedal, Rimforsa strand och Björkliden, finns det i dagsläget elva stycken kvar. Det visar, enligt oppositionsrådet, på en snabb utveckling de senaste åren.

– När vi påbörjade arbetet med den fördjupade översiktsplanen för två och ett halvt år sedan sa man att det fanns ungefär 70 villatomter kvar på dessa områden. Då var slutsatsen att det rådde störst brist på lägenheter men nu kan vi se att vi också måste titta på att skapa nya villatomter i Rimforsa, berättar Kindapolitikern och fortsätter:

– Det är viktigt att vi påbörjar den här processen i tid. Oavsett om det ska göras i egen regi eller via en exploatör är det ett arbete på i alla fall ett och ett halvt år.

Artikelbild

| På området vid Rimforsa strand finns det totalt 41 villatomter. I dagsläget är det bara en som är osåld.

Segerstéen lyfter fram området, som i den nya fördjupade översiktsplanen kallas Hagstedtshagen, som ett passande område att börja med. Här är visionen att mellan 20 och 40 bostäder kan möjliggöras. Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) vill inte peka ut något specifikt område, men är annars av samma uppfattning.

– Utvecklingen som vi har sett i Rimforsa är superpositiv, det är exakt så vi vill ha det. Jag tycker också att vi måste se över vilka möjligheter vi har, men jag tycker även att samma sak gäller för Kisa. Här finns det inte heller några villatomter trots att det finns en efterfrågan, säger han.