Beslutet togs av kommunfullmäktige nyligen och är delvis frukten av en motion från Lars Karlsson (L).

I sitt förslag ville han dels att Kindas vindkraftsplan från 2009 skulle ersättas med en övergripande energiplan, dels att det framgick att kommunen inte stod bakom etablering av vindkraftparker. Särskilt "storskaliga".

Fullmäktige gick med på att ersätta nuvarande vindkraftplan, men avslog Lars Karlssons begäran om att utesluta vindkraftparker energiplanen.

– Vi är tveksamma till att gå in i ett utredningsarbete med skygglappar. Vad är en vindkraftpark och vad är att räkna som storskalighet?, sa Björn Hoflund (M).

En revidering av vindkraftplanen har blivit aktuell efter bolaget Fred. Olsen Renewables intresse för vindkraft i Gröninge i södra Kinda.