– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fick ersättning från a-kassan under 2018. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balansera med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sverges a-kassor.

Under 2018 var cirka 200 personer inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetslösa i Kinda. Hälften var helt arbetslösa och andra hälften var personer i program med aktivitetsstöd.

– Och det här är den stora orsaken att antalet personer som får a-kasseersättning i Kinda är så låg. En del av de som inte uppbär a-kassa och är helt arbetslösa får försörjningsstöd från socialförvaltningen vilket belastar den kommunala ekonomin, säger Tomas Eriksson.

Artikelbild

| Låg arbetslöshet under 2018 innebar att få personer i Kinda fick ersättning från a-kassan

År 2013 fick 206 personer a-kasseersättning. Förra året var siffran nere i 76 personer eller 0,8 procent av Kindas befolkning.

– Hela sju av tio svenska väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan, men det finns mer kvar att göra för att fler ska få tillgång till den trygghet som a-kassan erbjuder. Vi ser i dag att det är en liten uppgång för att bli medlem i någon a-kassa, säger Tomas Eriksson.

Sedan 2013 har antalet personer som får a-kassa minskat med närmare 74 000 personer till knappt 224 000 personer, vilket motsvarar 2,2 procent. Lägst andel a-kassemottagare i landet har kommunerna Kinda, Mullsjö och Nykvarn med 0,8 procent och högst andel finns i Haparanda med 5,2 procent.