Av landets 404 000 biståndsmottagare förra året bodde drygt 30 000 i Malmö. Det motsvarar nästan var tionde invånare i kommunen, enligt statisktik från Socialstyrelsen.

– Antalet biståndsmottagare i riket har gått ner men samtidigt har kostnaderna ökat något, säger Antonio Ezpinoza, statistiker på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

I Östergötlands samtliga 13 kommuner fick under förra året 23 600 personer ekonomiskt bistånd. Knappt 15 000 var män och drygt 7 000 var kvinnor. I Kinda fick 428 personer ekonomiskt bistånd under förra året, 267 var män och 118 kvinnor, vilket blir 4,3 procent av Kindas befolkning. Procentuellt ligger Ydre högre med 5,1 procent. Förra året fick 188 personer ekonomiskt bistånd fördelade på 48 kvinnor och 54 män. Observera att det totala antalet bidragsmottagare inte överensstämmer med antal män och kvinnor, då totalen inkluderar mottagare med okänt kön. Snittet i riket låg på 4,0 procent. Sett över hela länet är det stora skillnader mellan kommunerna. Högsta antal biståndsmottagare i länet har Norrköpings kommun med 7,4 procent och befolkningen och lägst har Söderköping med 2,0 procent.