De båda utmärkelserna är ett lika säkert inslag i november som att Tomten står i farstun på julafton. Ändå är det samma stora överraskning varje gång för pristagarna.

Som på tisdagseftermiddagen när samhällsbyggnadsnämnden hade tagit sina beslut efter förslag från allmänheten.

Majlis Persson, en av förgrundsfigurerna i Hållbart Rimforsa, satt på kafé Bagarboden i Rimforsa och väntade på miljöchef Yngve Blomberg som ville diskutera samarbete kring ett framtida projekt.

Artikelbild

| Björn Hoflund räckte över en blomma till miljöstipendiaten som representerades av Majlis Persson..

Men icke. I stället kom han i sällskap med nämndens ordförande Björn Hoflund (M) som överlämnade en blomma till en överrumplad Majlis Persson.

– Det har blivit en sport att överraska, sa Yngve Blomberg och läste motiveringen till miljöstipendiet 2018.

”Genom sitt gräsrotsengagemang bidrar gruppen Hållbart Rimforsa till att utveckla och påverka Rimforsa och Kinda kommun i en riktning som är mer hållbar på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt plan. De inspirerar även fler i sitt närområde att leva efter dessa premisser vilket är till stor nytta och av vikt för orten och kommunen.”

När häpenheten hos Majlis Persson hade lagt sig firades tillkännagivandet med kaffe med dopp. Betalt ur egen ficka. Och till påtåren följde en upprymd diskussion kring klimathot, naturens mångfald och vädrets makter.

Artikelbild

| Flerbostadshuset Taberg har fått en grundlig upprustning. Kvartetten som gjorde det belönas för lovvärt byggande.

Hållbart Rimforsa bildades som en gruppering för drygt tre år sedan för att kort därefter bli en förening.

En gemensam nämnare bland deltagarna var en vilja att göra någonting för klimatet, säger Majlis Persson.

Artikelbild

| Majlis Persson minuten innan hon inser att mötet har ett annat innehåll än väntat.

– Målet var att börja där man står och sedan ta ett steg i taget för ett hållbart samhälle.

Föreningen har dragit i gång försäljning av lokalt producerade livsmedel och finns bland annat med i diskussionerna kring ny översiktsplan för Rimforsa.

Artikelbild

Det årliga miljöstipendiet instiftades 1991. Enligt regelverket delas det ut till enskilda personer, ideella föreningar, organisationer eller studerandegrupper verksamma inom Kinda kommun och som under året eller tidigare utfört berömvärda insatser för miljön och/eller naturen i Kinda kommun. Utmärkelsen är på 5 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 10 december.

Det gör även diplomet för lovvärt byggande. Hedersbetygelsen går i år till Erik Axelsson, Johan Svensson, Henrik Wesik och Jacob Wesik för deras upprustning av hyreshuset Taberg på Grönedegatan i Kisa.