Politiska partier i all ära, men det var budskap från Företagarna i Kinda som väckte mest uppmärksamhet för den morgonpigge i centrala Kisa på fredagsmorgonen.

Skyltfönster, trottoarpratare och framför allt medborgarkontorets entré i kommunhuset var tapetserade med anslag som propagerade för nyttan av små företag.

Mannen bakom plakatkuppen är Tomas Janzén, ledamot i Företagarnas styrelse i Kinda.

Artikelbild

| Budskap från Företagarnas lokalavdelning i Kinda riktat till kommunens beslutsfattare.

– Det är egentligen en gerillakampanj som Företagarna genomförde på riksnivå i augusti, men vi sparade den till Kindamässan.

Varför?

– Vi gör det för att uppmärksamma att fyra av fem jobb skapas i små företag. Det måste politiker och tjänstemän i kommunen veta om. Vi vill också belysa att det måste bli lättare att bedriva företag i Sverige.

Janzén nämner högt skattetryck, byråkrati samt lagar och förordningar som måste följas.

Artikelbild

| Medborgarkontorets entré i kommunhuset tapetserades med Företagarnas budskap till politiker och tjänstemän.

Det finns företagare som anser att det inte är så besvärligt som ni hävdar. Framför allt vid en jämförelse med andra länder?

– Jag tror ingen företagare har något emot att betala skatt till typ sjukvård. Problemet är mera att vi exempelvis måste sitta med dokumentation i stället för att producera skattekronor.

Företagsexpon i Grahns bilhall omfattar ett 40-tal utställare. Roland Frithiofsson, Kinda växtkraft, hoppas att mässan leder till ett gott företagsklimat i Kinda.

– Vi är en liten kommun där allt är nära. Det är lätt att bli hörd och sedd så det finns förutsättningar att klimatet blir ännu bättre.