– Det här känns inte alls rätt och därför slutar vi med fotvård på Kindas äldreboenden, säger Lotta Nordh, Rebecca Monell och Susanne Emilsson.

Det är ett år sedan som fastighetstrateg Torbjörn Buss skickade ut en skrivelse till fotterapeuterna om att avtalet mellan Kinda kommun och Fotvården i Kinda skulle upphöra den 31 december 2017 och att ett nytt avtal skulle tecknas. Anledningen var att nya rutiner skulle införas på äldrebonden i Kisa (Bergdala), Horn (Stångågården) och Rimforsa (Västerliden). Under hösten 2017 skulle mer information ges gällande de nya reglerna, vilket det inte gjordes.

I mitten på december förra året kom ett nytt brev från Torbjörn Buss i vilket det stod att Kinda kommun hade bestämt att det ursprungliga avtalet förlängdes fram till den 31 mars i år. Vidare stod det i brevet att avtalet som upprättades 2012 saknade vissa juridiska delar, upphandlingsform samt en avtalsjustering enligt "taxor och avgifter" som beslutades av fullmäktige den 28 november 2016.

För en månad sedan kom ytterligare ett brev ställt de tre fotterapeuterna från Torbjörn Buss:

– Inga avtal kommer att tecknas fortsättningsvis för enskilda näringsidkare, ej heller kommer utrymmen att upplåtas till en styrd näringsidkare. Kinda kommun har inte rätt att upplåta utrymmen till en subventionerad kostnad som tecknats tidigare för enskilda näringsidkare. Dessa tidigare avtal sades upp 19 juni 2017 som en följd av lagstiftningen.

– Ingen från kommunen har hört av sig till oss. Det känns väldigt märkligt, säger Rebecca Monell som har ett 40-tal kunder som bor på Bergdala äldreboende.

Lotta Nordh är fotterapeut på Stångågården i Horn:

– På Stångågården bor det 25 personer och strax intill ligger Lövstavägen som är hopbyggt med Stångågården. De som bor där får inte komma till mig på Stångågården, utan de får komma hem till mig för att få fotvård. Det känns ju lite konstigt.

Ännu märkligare blir det för de äldre kommuninvånarna som inte bor på Västerlidens äldreboende i Rimforsa och behöver fotvård.

– De får helt enkelt bege sig till min lokal i Kisa, vilket innebär kostnader för kommunen för färdtjänst och kanske persona som måste följa med, säger Susanne Emilsson.

Rebecca Monell, Lotta Nordh och Susanne Emilsson har sagt upp sig från sina uppdrag att bedriva fotvård på Kindas tre äldreboende och slutar efter sommaren.

­­– Vi kan inte tumma på de här bitarna. Kommunen får inte hyra ut subventionerade utrymmen för privata kunder. Det är bara att beklaga om tjejerna tar det personligt, men det är en sakfråga, säger Torbjörn Buss.

Hur löser no fotvården på äldreboendena efter sommaren?

– Det vet jag inte riktigt just nu men vi får gå ut och söka fotterapeuter till våra äldreboenden i Horn, Kisa och Rimforsa men helst ser vi att de nuvarande fotterapeuter inte slutar, avslutar Torbjörn Buss.