Samhällsbyggnadsnämnden (sbn) såg dagens ljus den 1 januari 2018 efter en politisk omorganisation.

Samtidigt klev Mikael Österling, Horn, in i kommunpolitiken om ledamot i den nya nämnden som tog över ansvarsområden som tidigare tillhört dåvarande miljö-, bygg- och räddningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.

Som tilltänkt ordförande ser han fram emot samordningsvinster där sex tunga avdelningar samlats under gemensam hatt:

Artikelbild

* Kost

* Miljö- och hälsoskydd

* Teknik och drift

* Kultur och fritid

* Plan - och byggfrågor

– Det är en bred och tung nämnd, och det finns områden där vi har stora utmaningar, säger Mikael Österling.

Han nämner kommunens fastigheter, men också det delvis ålderstigna vatten- och avloppsnätet.

– Här krävs enorma resurser över lång tid.

Kraft och energi vill han också lägga på kommunens bemötande och service gentemot kommuninvånarna.

– Det är väldigt viktigt att visa att vi är till för medborgarna. Varje kontakt skapar en recension över bilden av Kinda som serviceenhet.

Mikael Österling är fastighetsmäklare i botten och sedan 2006 ombudsman för L på regional nivå.

Vid sin närmaste sida får han Hans Måhagen (S) som vice ordförande. Måhagen har varit kommunstyrelsen ordförande den senaste mandatperioden.