Nils Holgersson-rapporten jämför varje år skillnader i kostnaden för bland annat värme, avlopp och el mellan landets kommuner. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Årets rapport visar på stora skillnader mellan kommunerna. De östgötar som betalar mest för vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme bor i Finspång. Länets billigaste kommun är Linköping, där betalar man varje år nästan 6 000 kronor mindre än i Finspång för dessa kostnader. Generellt är kostnaderna högre i kommuner med färre innevånare än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det är färre som ska vara med och betala underhåll av ledningarna. Även andra aspekter som geografiskt läge påverkar priserna.

I Nils Holgerssongruppens undersökning "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader som hör hushållet till. De sammanlagda kostnaderna räknas för en typlägenhet på 67 kvadratmeter. En hyresgäst som bor i en sådan lägenhet i Finspång, den dyraste kommunen i länet, får betala 2 232 kronor i månaden. I den billigaste kommunen, Linköping, skulle samme hyresgäst få betala 494 kronor mindre varje månad. I Kinda får en hyresgäst betala 2 012 kronor per månad, vilket är 145 kronor mer jämfört med 2017. Sammantaget gör det att Kinda hamnar på en sjätte plats bland länets 13 kommuner. Längre ner på länslistan, plats tio, hamnar Ydre där taxorna för vatten och avlopp, sopor, elnät och fjärrvärme landar på 2 085 kronor, vilket är 222 kronor mer jämfört med förra året. Sammantaget gör det att Ydre har länets högsta höjning med 11,9 procent.

– Det är absurt stora prisskillnader mellan kommunerna. 6 000 kronor är mycket pengar för de flesta. Om man funderar på att flytta till Östergötland kan dessa siffror vara intressanta vid val av kommun, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Billigaste elen och fjärrvärmen har hyresgästerna i Linköping med 528 respektive 854 kronor. Dyrast el har boende i Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög och Finspång med 639 kronor. Fjärrvärmedyrast är det i Finspång medan Norrköping har billigaste sophämtning med 80 kronor per månad, jämfört med Mjölby som är dyrast med 213 kronor.

lars-goran.bexell@vtkp.se