– Vad vi gör nu är att försöka vara proaktiva förstås och förhindra att allvarliga olyckor ska inträffa. Förra året hade vi, i hela landet, 72 fler dödade i trafiken än under 2017 och det är en markant skillnad som bara gäller det statliga vägnätet. Exakt vad den beror på vet vi inte än, men vi ser i alla fall att en sänkt hastighet från 90 till 80 kilometer i timmen är ett lågt pris att betala för att fler kanske ändå ska överleva, svarar han.

Är det något som gör att sträckan just på 23/34:an sticker ut?

– Det här är en sträcka där hastigheten är 90 kilometer i timmen samtidigt som den inte är mötesseparerad. Vi kan inte bygga om alla våra vägar, vilket givetvis vore det absolut bästa, och därför väljer vi istället att successivt, över hela länet, sänka hastigheten.

Artikelbild

| "Hastigheten är 90 kilometer i timmen samtidigt som den inte är mötesseparerad", säger regionchefen Einar Schuch om sträckan på riksvägen.

Är det här en kortsiktig lösning?

– Några av de sträckor där vi nu sänker hastigheten kommer säkert, så småningom, att byggas om till 2+1-vägar och vissa sträckor kanske aldrig kommer att bli ombyggda eftersom det inte färdas tillräckligt många bilar där. Det är alltid en begränsad peng som vi har och då ska de givetvis prioriteras.

Det var under torsdagen som vi kunde rapportera att Trafikverket vill sänka hastigheten på flera sträckor i Östergötland. Åtgärden genomförs framförallt på vägar utan mitträcke, där fler än 2 000 fordon färdas varje dag, och hastighetssänkningen förväntas rädda sju liv i den svenska trafiken varje år. Planen är att förändringen ska träda i kraft vid årsskiftet 2019/2020.

– Jag kan inte se att det finns något negativt med en sån här förändring förutom möjligen att restiden blir minimalt längre. Man får ju bland annat en jämnare hastighet i jämfört med den tunga trafiken och vår erfarenhet är att det hela då fungerar bättre både säkerhets- och miljömässigt, berättar Schuch och fortsätter:

– När det gäller underhållsaspekten är det den samma oavsett om hastigheten är 80 eller 90 kilometer i timmen.

Nu kommer Trafikverket att samråda med olika aktörer, bland annat landets kommuner, och förhoppningen är att alla ska godkänna åtgärden. Kindas kommunalråd Conny Forsberg (S) kan, i ett tidigt skede, endast se fördelar.

– Jag har i dagsläget egentligen ingen synpunkt, jag vill se vad Trafikverket vill göra först, men personligen ser jag inte en sänkt hastighet som en stor grej. Det gör ju också att det går åt mindre bränsle, vilket är bra för miljön.