– Man måste nog säga att samtliga partier var väldigt eniga om våra huvudfrågor, säger Lars-Inge Schedenborg som agerade moderator under kvällen. Till sin hjälp hade han Per-Inge Gredeskog som höll reda på turordningen för partiföreträdarna som var Roger Rydström (S), Richard Lindh (C), Pierre Ländell (LPo), Lars Karlsson (L), Lena Käcker Johansson (KD), Björn Hoflund (M), Christian Nordin Olsson (SD) och Anders Lindh (V). Pontus Wessman (MP) var förhindrad att medverka.

Första frågan för kvällen, som under många år engagerat Björkforsborna, var utbyggnaden av bredband och mobiltäckningen på landsbygden runt om Björkfors.

– Vi har haft diskussioner med flera operatörer genom åren. Nu har vi kommit så långt att Teracom drar igång detaljplaneringen om någon vecka och börjar monteringen av fiber i september, inledde Lars Schedenborg.

Artikelbild

| Lars-Inge Schedenborg och Per-Inge Gredeskog höll i debatten

De som kommer att få bredband och har tecknat avtal är hushåll inom en radie på tre kilometer från de master som är uppsatta.

– Bredband är en förutsättning för ett liv på landet. Vi hade prioriterat en utbyggnad för byggnationen av idrottshallen i Rimforsa, sa Pierre Ländell.

Anders Lindh menade att det var för mycket snack om bredband, men att det inte händer något:

– Kommunen måste avsätta 100 miljoner kronor ur kommande års investeringsbudgetar. Det är kostanden enligt Itsam.

– Kan de ha bredband i Kisa, ska de även ha det i Björkforsbygden, sa Lars Karlsson.

– Vi moderater vill att kommunen ska utreda om kommunen kan sätta upp ett antal master på landsbygden, sa Björn Hoflund.

Anders Lindh undrade hur länge kommunen ska utreda:

– Ska vi utreda nästa mandatperiod med, eller?. Vi satsar 140 miljoner på ny skola och 40 miljoner på en ny idrottshall i Rimforsa, men vi satsar ingen på bredband på landsbygden.

– Man kan sitta och vara spydig över utredningar, men det är något man måste göra, kontrade Björn Hoflund.

Flera av partierna pekade på vikten av ett heltäckande bredband för att nå ambulans, räddningstjänst och polis.

– Det handlar om en trygghetsfråga och det är kommunens ansvar, sa Pierre Ländell.

Lena Käcker Johansson menade att ett stort ansvar låg på Region Östergötland.

– De har inte alls gjort vad de skulle i samverkan med kommunen.

Frågor och hemtjänsten och vårdcentralen kom upp.

– När det gäller hemtjänsten bör vi få till en bättre organisation men vi har en bra äldreomsorg i kommunen, sa Roger Rydström.

Lars Karlsson hade en annan åsikt:

– Det behövs bättre ledning och styrning inom hemtjänsten.

– Vi måste spetsa till tjänstemännen så att de levererar till medborgarna, sa Björn Hoflund.

Vårdcentralen i Kisa behöver byggas om eller att de byggs en helt ny var alla överens om.

– Vårdcentralen behöver renoveras och utvecklas, sa Pierre Ländell.

– Vi inom vänstern vill att det byggs en helt ny vårdcentral på stationsområdet i Kisa. Dit är det lätta att komma, sa Anders Lindh.

Roger Rydström var nyligen på vårdcentralen och träffade ledningen:

– Det råder optimism och man har fyllt på personal, så det ser inte så illa ut.

På frågan om kommunen ska sälja skog var det i princip nej från alla utom Björn Hoflund:

– Vi ska sälja skog på Idhult, då får vi in mellan 15 och 20 miljoner kronor.

Alla var rörande överens om att gympasalen i Björkfors ska vara kvar i kommunal regi. Lite frågande var dock Björn Hoflund, som först ville titta på lite andra lösningar.

– Det blev en bra debatt utan några större slag under bältet, säger Lars-Inge Schedenborg.