Upptäckten gjordes av bergsklättrare tidigare i år, berättar Anders Tingvall, kommunekolog i Kinda kommun.

– De reagerade på att det var varnande fågel i ett brant område som inte var avlyst (förbjudet område) för klättrare.

Den nya fyndplatsen innebär att pilgramsfalk häckar på två ställen i Kinda. Den första häckningen bekräftades av Anders Tingvall i en artikel våren 2017. I hans ögon var det ett närmast sensationellt fynd.

Artikelbild

| En falkhona uppehåller sig nära platsen för ringmärkning av ungen..

Inte minst med tanke på att det var cirka 50 år sedan falken försvann från trakten.

Den mäktiga rovfågelns historia under andra hälften av 1900-talet är en trist berättelse. Förgiftad av bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk var pilgrimsfalken på väg att dö ut i Sverige. Framför allt var det miljögiftet DDT som ställde till det. Häckande falkar ruvade sönder sina ägg eftersom äggskalet blev mycket tunt som en följd av giftansamlingen i föräldrarna. 1976 överlevde inte en enda unge. Naturskyddsföreningen startade Projekt Pilgrimsfalk och beståndet återhämtade sig långsamt i landets södra delar under början av 2000-talet.

Den pilsnabba jägaren hittade även tillbaka till Kindanaturens höga berg, öppna vatten och tillgång på föda. Totalt finns i dag ett tiotal häckningsplatser i Östergötland.

– Det är jättehäftigt och visar på bra miljöer och naturkvalitet. Pilgrimsfalken är kräsen när det gäller boplats, säger Anders Tingvall som medverkade vid ringmärkningen av årets ungar.

Artikelbild

| Pilgrimsfalkens bredd mellan vingspetsarna är 180-120 centimeter. Honan är större än hannen.

Tre vid det ena boet, fyra i det andra.

– Det är en del av hela projektet för Sverige att kunna följa hur det går för varje individ.

Artikelbild

Vid ringmärkningen deltar professionella klättrare som fångar ungarna i en ryggsäck innan de mäts, vägs och förses med en ring runt ena benet.

Allt medan föräldraparet visar sitt missnöje med gälla varningsrop.

– Båda brukar bli riktiga vresiga och sätter sig en bit bort och påpekar att vi stör. Så det gäller att vara snabb och effektiv.

Häckningsplatserna är hemliga med tanke på risken för störningar. Övervakning sker med ideella och intresserade krafter.

Häckningsperioden infaller mellan början av april och slutet av juli. Då bör man som besökare i naturen vara extra varsam, säger Anders Tingvall.

– Det viktigaste när man är i skog och mark vid den tiden är att ge akt på varnande fågel så man inte stör. Det förstår även den som inte kan något om fåglar i övrigt.