– Vi ser utifrån budgetuppföjningen att vi behöver titta närmare på det här med placeringskostnader och IFO överhuvudtaget. Vad gör vi rätt, vad gör vi fel och vad finns det för vägar att gå? Det handlar mycket om att ta reda på var vi kan skjuta till mer resurser för förebyggande åtgärder, förklarar nämndordförande Lars Karlsson (L) och hans vård- och omsorgskollega Risto Laine (S) fyller i:

– I och med att vi har ett så stort underskott kollade jag upp var det egentligen ligger i jämfört med andra kommuner. När det gäller till exempel äldreomsorg ligger vi bra till, men när det kommer till IFO har vi lite för höga kostnader och då är det naturligt att göra en genomlysning.

Det prognostiserade underskottet för vård- och omsorgsförvaltningen är, för 2019-års budget, totalt 9 112 000 kronor. Störst del utgörs av budgetavvikelser inom funktionsstöd och indvid- och familjeomsorgen där ungefär 6 826 000 kronor har sin grund i placeringar. Enligt ordförande Lars Karlsson har just denna kostnad varit underbudgeterad de senaste åren, något koalitionen och partiduon M/KD menar att de rätar ut i 2020-budgeten.

Artikelbild

| "Syftet är att kunna fatta smarta beslut framöver", menar förvaltningschef Ida Björkman som fått uppdraget att samordna kartläggningen.

– Tidigare har vi varit ganska förskonade mot placeringar i Kinda men nu ser vi att vi har kommit närmare rikssnittet. Man ska vara medveten om att det är ganska få personer som det handlar om, men varje individ gör mycket i pengar. Det kan röra sig om ungefär fem miljoner kronor om året, förklarar Karlsson och Laine.

Har det här beslutet med sparbetingen att göra?

– Vi känner oss trygga med de åtgärder som vi redan har gjort och tror att vi ska kunna hålla budgeten nästa år. Visst är även det här delvis en budgetfråga men vi har inte satt upp några mål på att vi ska spara ett visst antal miljoner, utan vi får helt enkelt se om det finns något att skruva på.

Förvaltningschef Ida Björkman har fått uppdraget att genom ett konsultbolag genomföra kartläggningen som presenteras i november. Verksamheten som ska genomlysas omsätter cirka 40 000 000 kronor och har 32 anställda. Totalt är 22 stycken Kindainvånare i dagsläget placerade i andra kommuner.

Artikelbild

| "När det kommer till IFO har vi lite för höga kostnader", menar vård- och omsorgsnämndens Risto Laine (S) och Lars Karlsson (L).

– Jag delar uppfattningen om att vi bör göra en kartläggning, med syfte att kunna fatta smarta beslut om vad vi behöver satsa på i verksamheten framöver. Vi har medarbetare inom IFO som besitter stor kompetens, vars professionella bedömningar jag har stor tillit till. Deras perspektiv av vad de uppmärksammar för behov hos kommunmedborgarna behöver lyftas fram i kartläggningen, säger Björkman.