Det är kultur-, fritid- och turismchefen Karin Dahmén som bemöter den kritik som i förra veckan riktades mot den nya skateparken i Kisa. Skateveteranen Carl-Magnus Carlstein tyckte att anläggningen höll en hög kvalité, men menade samtidigt att den asfalterade ytan i mitten av parken var helt obegriplig. "Har man otur tar det tvärstopp", berättade han samtidigt som han menade att risken var stor för olyckor.

– Den asfalterade ytan i mitten var inte alls tänkt som en åkyta, denna yta var projekterad och upphandlades med stenplattor med en bänk och ett träd, ytan var tänkt att användas som hängyta. Vi resonerade oss fram till att det var bättre att asfaltera för att ge mer öppen yta i skateparken, skriver Dahmén och fortsätter:

– Projektmedlen har vi redan tänjt på så därav finns ingen möjlighet att göra betong. Vi låter det vara som det är under sommaren och kommer att följa upp det igen efter alla semestrar för att se om området behöver åtgärdas vid ett senare tillfällle.