– Så är det tyvärr och det är lite besvärande, säger Tommy Johansson, tillförordnad chef vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Kinda kommun.

Som vi berättat i tidigare artikel lämnar nuvarande arrendator Maria Lindgren den anrika och kommunägda Columbiabyggnaden vid Storgatan i Kisa i höst.

Efter tre år som ansvarig för kaféet i bottenvåningen och Kisa emigrantmuseum på övervåningen.

Frågan är hur kommunen ska agera när ingen erbjuder sig att ta över efter Maria Lindgren.

Tommy Johansson igen:

– Självklart ska vi titta över anbudsunderlaget och ta reda på skälet till att ingen har lämnat anbud.

Även om anbud saknas finns ett starkt intresse av att driva kaféet vidare. Det är föreningen Kindamat där Barbro Bragée är ordförande som kastar lystna blickar på serveringen.

– Vi är väldigt intresserade och det vore bra för kommunen att kunna profilera lokalt producerade varor. Det finns massor vi skulle kunna göra med kött, bröd och grönsaker från bygden.

Kaféköket i Columbia är begränsat, men skulle Kindamat ta över rörelsen är tanken att använda godkända kök som finns hos flera av föreningens medlemmar.

Det finns dock en hake, enligt Barbro Bragée.

– Det är en lång kravlista i anbudsunderlaget och det skulle kräva en omsättning för kaféet på cirka fyra miljoner kronor. Det klarar vi inte.

Hon nämner timpenning för sysslor som städning av en allmän toalett, snöskottning, sandning och liknande sysslor i utemiljön.

– Det är åtaganden som egentligen är ett kommunalt ansvar. Våra medlemmar och producenter i Kindamat kan inte göra allt det där eftersom de är fullt upptagna med sina ordinarie verksamheter.

I arrendet ingår även ansvar och guidning bland emigrantmuseets samlingar. Det förklarar nivån på hyran som ligger på 60 000 kronor per år. Inget hutlöst pris, säger Tommy Johansson.

– Det ska vara en relevant hyra i förhållande till de krav som ställs.

Här gäller en balansgång med tanke på att kommunen inte får gynna en enskild näringsidkare.

Allt för att hålla sig på rätt sida om Konkurrenslagen. En juridisk skiljelinje som Barbro Bragée har förståelse för.

– Vi har anmält vårt intresse, men då måste kommunen hitta en annan modell.

Columbiahuset flyttades sannolikt från Fröåsa söder om Kisa till Storgatan på 1700-talet.

Genom åren har det varit lokal för apotek, bank och bokhandel innan Dorothea Florén startade kafé 1921.