– Det finns två sidor på ett mynt, säger Peter Monell som är ansvarig för viltförvaltningsfrågor i Kinda.

Milda vintrar och gott om ekollon har lett till ökande vildsvinsstammar i Sverige. Tidningen har tidigare skrivit om bönder som vittnar om förstörda odlingar orsakade av vildsvin som äter, bökar och kissar och bajsar.

– Det är särskilt mjölkbönder som får mjölkkornas ensilage förstört, säger Peter Monell.

Artikelbild

Även tomtägare har drabbats. Historierna är många om dem som på morgonkvisten förfasats vid åsynen av sin gräsmatta uppbökad till oigenkännlighet. Gräsrötter är en godsak för vildsvinen.

– När en växt ruttnar så stiger sockerhalten och då blir den mer begärlig och smakar gott, förklarar Peter Monell.

Under de senaste åren har trafikolyckorna med vildsvin ökat markant. Mellan januari och augusti skedde 2 800 vildsvinsolyckor i Sverige vilket är en ökning på 50 procent mot motsvarande period förra året.

Men alla är inte missnöjda med vildsvinen.

Artikelbild

– Många markägare älskar vildsvinen. Det är olika intressen som avgör. En markägare med jaktintresse kan vilja ha vildsvinen för köttet, säger Peter Monell.

– Jag tycker att om man äter kött, så är det bättre att äta djur som levt i det fria, än en gris uppfödd i ett svinhus där den kan ha haft ett hemskt liv. Vildsvin är oerhört fint och ett kanonkött, fortsätter han.

Men den enskilde jägaren har lite att tjäna på vildsvinsjakt för köttets skull. Att jaga är för det första en dyr hobby. För det andra ligger kilopriset på vildsvinskött på 20 kronor. För ett vildsvin på 40 kilo får jägaren således en vinst på 800 kronor exklusive avdrag för skatt samt transportkostnader. Flera viltupphandlare har dessutom slutat att köpa vildsvin.

Peter Monell tycker att försäljning av viltkött bör fungera som i Tyskland.

– Där får jägarna själva sälja köttet.

Han menar att konflikter med vildsvinen oftast uppstår när det är tre aktörer som har olika intressen.

– Markägaren kanske bor i Stockholm, arrendatorn på mjölkgården, och mjölkbonden har ju ingen rättighet att göra något åt vildsvinen, sedan kan jakträttsinnehavaren bo i Malmö. Då kommer bonden i kläm, förklarar Peter Monell.

Vildsvinen är nattaktiva flockdjur som om dagarna gömmer sig i tät vegetation. Efter en vildsvinsjakt flyr resterna av flocken.

– De flyttar på sig. De dyker upp igen men det kan ta flera månader, säger Peter Monell.

Men att skjuta vildsvinen är inte den smidigaste lösningen att få bort dem från en mark.

– Det mest effektiva sättet för att få bort allt vilt är att störa dem med hundar. Stör dem med hundar två, tre gånger så flyttar dem. Vildsvin vill ha lugn och ro, säger han.

Att minska vildsvinstammarna är svårt, konstaterar Peter Monell.

– Jag tror det är ytterst marginellt hur man kan påverka i våra skogsbygder. Det som reglerar stammens storlek är kalla vintrar. Kyla och tjäle gör att de börjar dö.