Kinda kommun förbättrar sin position med 45 placeringar, från plats 114 till 69 bland totalt 290 kommuner. Främsta anledningen är hög andel godkända elever och friska lärare, enligt Lärarförbundet.

Rangordningen bygger på tretton kriterier. Bland annat resurser, lärartäthet, antal utbildade lärare och löner. Även här ligger Kinda bra till.

Det som drar ner betyget är andelen elever som dels fullföljer gymnasiet inom tre år, dels når högskolebehörighet.

Ur ett östgötaperspektiv landar Kinda på sjätte plats bland tretton kommuner.

Betydligt längre ner hamnar Ydre som på riksnivå faller från plats 58 till 225. I östgötaligan intar kommunen jumboplatsen.

Tillbakagången beror i första hand på en låg andel utbildade lärare och låg andel elever som når upp till behörighet till högskolan.

Jämfört med förra året har Ydre förbättrat sin rankning på bedömningsgrunder som löner och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.

Lärarförbundets granskning överensstämmer till stora delar med Föräldraalliansen Sveriges undersökning som vi berättade om nyligen.

Utfallet kommenterades då av Ulf Johansson (S), ordförande i bildningsnämnden i Kinda.

– Vi ställer höga krav, ger inga glädjebetyg, erbjuder stöd och hjälp vilket vi måste göra, vi lyckas attrahera behöriga lärare, vi har en trygg skola där eleverna trivs och vi har en bra personal som lyssnar på föräldrarna.

Ydres skolchef Lotta Engdahl såg sjunkande resultat, många ensamkommande barn, brist på behörig personal samt minskade resurser som förklaringar till tappet.