Det var aningen dystra miner när koalitionen, i form av kommunalrådet Conny Forsberg (S) och Lars Karlsson (L), presenterade sitt budgetförslag flankerade av kommunfullmäktiges ordförande Anders Ljung (C) och oppositionsrådet Christer Segerstéen (M). Sedan i början av året har en budgetdialog förts mellan de ledande partierna och duon Moderaterna/Kristdemokraterna. Tillsammans ställer de sig nu bakom ett budgetförslag där nämnderna ska spara mångmiljonbelopp för att komma i balans.

– Läget är tufft och det är väl så att det inte är helt lätta beslut som väntar, men vi måste ändå ta ansvar för budgeten och vår ekonomi. Några av oss har barn i förskolan och skolan, några har föräldrar eller äldre släktingar inom omsorgen, och det här kanske kommer att drabba dem på ett eller annat sätt, inleder Conny Forsberg koalitionens presentation och fortsätter:

– Vi söker nu vägar för att utveckla verksamheten men samtidigt spara pengar. Eventuella neddragningar kommer såklart att drabba enskilda individer oavsett var de görs, men vi ska se över hela organisationen.

Artikelbild

| "För M och KD är det här ett ansvarstänkande", säger oppositionsrådet Christer Segerstéen (M) om det faktum att de ställer sig bakom koalitionens budget.

Varför har det här läget uppstått?

– Ekonomin har varit lite dopad kan man säga. Det tillskott man har haft från staten, bland annat i form av bidrag från Migrationsverket, har använts för resultatet och det kanske man inte borde ha gjort.

Det 22 miljoner kronor stora sparkravet är uppdelat mellan kommunstyrelsen och de tre stora nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden ska banta sin budget med 4 600 000 kronor samtidigt som bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämndens krav ligger på 6 500 000 respektive 9 500 000 kronor.

– Vi har diskuterat om vi skulle höja skatten, men vi har valt att inte gå den vägen. Vi har fört en dialog med förvaltningscheferna och har stor tillförsikt för att det här går att lösa, förklarar Lars Karlsson.

Artikelbild

| "Vi är trots allt ingen fattig kommun", säger Lars Karlsson (S) som meddelar att resultatmålet fortfarande är ett överskott på två procent.

Kommer sparkraven att leda till uppsägningar?

– Det kan jag inte svara på. Det är möjligt att det blir personalneddragningar men ska vi göra det ska det göras på ett sätt som inte försämrar våra kärnverksamheter, förklarar Forsberg.

Artikelbild

| "Inte helt lätta beslut som väntar", konstaterar kvartetten med Christer Segerstéen (M), Lars Karlsson (L), Conny Forsberg (S) och Anders Ljung (C).

I budgetförslaget lös de politiska satsningarna med sin frånvaro. Under 2020 vill partierna, förutom kärnverksamheterna, även fokusera på tillväxten och en ökad inflyttning. Den 17 juni tar kommunfullmäktige beslut om budgetramarna, därefter kan de respektive nämnderna presentera sina planer.

– Det är klart att vi har en aning om vilka åtgärder nämnderna planerar, men det är rimligt att de får tillräcklig arbetsro för att ta vettiga beslut. Det här är tungt och jobbigt för oss allihopa, avslutar Forsberg.