Den kommunala kulturskolan i Kinda är inne på sitt tredje år. Det var från början en ren musikskola med omkring 220 musikelever. Sedan verksamheten tagit ny fart och startat upp i form av Kinda Kulturskola har antalet elever mer än fördubblats. Kulturskolan undervisar numera närmare 600 barn och ungdomar varje vecka.

– Det har blivit ett uppsving. Kul att det är ett sådant driv. Kulturskolan växer och finns i Kisa, Rimforsa och Horn med olika inriktningar. Det är viktigt att barn och ungdomar får möta Kulturskolan och se vilken bredd av kulturgrenar vi kan erbjuda, säger Mathias Engå.

Verksamheten omfattar huvudgrenarna musik, teater och dans. Musiken är den klart dominerande inriktningen.

Artikelbild

| Instrument av olika slag erbjuds för musikintresserade barn och ungdomar på Kinda Kulturs

– Det är högt tryck på musiken som vuxit kraftigt i omfattning. Dans och teater är väldigt populärt i de yngre åldrarna, men vi satsar på att få dessa båda grenar att lyfta även för mellan- och högstadieelever. Det finns platser kvar i grupperna för de lite äldre åldrarna.

Kulturskolans verksamhet är överlag störst i Rimforsa, något som Mathias Engå inte har någon direkt förklaring till.

– Men vi jobbar starkt mot Kisa och Horn för att växa mer där. Jag tror att körsatsningen kan bli en sådan grej som kan locka fler i Kisa.

Från oktober startas ungdomskör i Kisa för 12 - 16-åringar samt barnkör i Rimforsa för 9 - 11-åringar.

Artikelbild

| Högt tryck på musiken i den växande Kulturskolan. "Kul att det är ett sådant driv", säger Mathias Engå.

– Vi har inte kunnat erbjuda sång tidigare. Det är något som vi saknat och fått önskemål om att starta. Det blir ett nytt ämne inom musikgrenen, säger Mathias Engå entusiastiskt.

Målsättningen är att öka utbudet med ännu fler kulturämnen framöver.

– Där är vi inte ännu, men tankar finns. Det skulle exempelvis kunna vara film, animering, bild, måleri, hantverk etcetera.

Är det bara att komma med önskemål?

– Lite så… Men vi får också undersöka hur stort intresset skulle kunna vara.

Mathias Engå lyfter fram det goda samarbete som kulturskolan har med grundskolan i Kinda kommun:

– Kulturskolan är en del av grundskolans musikundervisning. I årskurs 3 får alla elever möjlighet att spela ett instrument under ett helt år. Vi kallar det för klassorkester, där eleverna först provar olika instrument och sedan väljer ett instrument att spela resten av året. Från årskurs 4 får de sedan möjlighet att fortsätta spela inom kulturskolans ramar. Klassorkestern fungerar som en språngbräda till oss, säger Mathias Engå.