– Det känns jättespännande. Nu blir det att jobba mer strategiskt än tidigare, så på ett sätt kommer jag längre ifrån verksamheten, men samtidigt tycker jag att jag har så pass mycket bakgrund och erfarenhet så att jag borde ha mycket att tillföra i den här rollen, berättar den nya funktionsstödschefen, som även lämnar sitt uppdrag som verksamhetschef för den nya gruppbostaden på Sjögatan i Kisa.

Det är Anna-Marie Ewing som i sin tur lämnar äldreomsorgen och det särskilda boendet på Västerliden för att ta över de vakanta chefsposterna efter Jenny Sohlmér. Här väljer kommunen att inte nyanställa för att fylla luckan.

– Den här förändringen ligger i linje med den budgetprocess som vi genomför. En omorganisation sker inom äldreomsorgen och vi har som uppgift att se över stab och ledning för att spara pengar, men också för att bilda ett lag som vi tror på inför framtiden. Grunderna är att hitta fler synergieffekter, förklarar vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).

Artikelbild

| Det är Anna-Marie Ewing som blir ny verksamhetschef vid gruppbostaden på Sjögatan i Kisa. Luckan efter henne, på Västerliden i Rimforsa, fylls inte.

Jenny Sohlmér ser fram emot sitt nya uppdrag och de utmaningar som väntar.

– Det finns många positiva saker inom kommunens funktionsstöd, det är en väldigt bra verksamhet. Vi får goda resultat i alla brukarundersökningar och även om vi har jobbat mycket med att effektivisera och samordna så innebär det inte en sämre kvalité, konstaterar hon och avslutar:

– Samtidigt kommer vi att ställas inför utmaningar framöver. Vi vet att vi behöver jobba mer med att stötta den neuropsykiatriska målgruppen, ett nytt boende kommer att behövas inom fem år. Dessutom behöver vi bli bättre på att använda digitala tjänster, dels för att effektivisera men också för att lösa kompetensförsörjningsbehovet.