– Det är svårt att nå ut. Jag tycker att det är bedrövligt att det inte sänds ut mer om eldningsförbudet i tv. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) borde informera så att folk förstår innebörden. Det är ett samhällsproblem, säger Morgan Wass, jourhavande räddningsledare i Kinda.

När inte tv och radio sänder ut budskapet så får Räddningstjänsten ägna onödig tid åt att släcka bränder och informera om förbudet, menar han.

– Jag har varit påringd som räddningsledare. De eldar där och där, och folk ringer och är oroliga. Men jag säger inte att vi går på knäna för det, säger han.

Men Morgan Wass menar att det är viktigt att alla förstår varför det är farligt att elda. De flesta förstår allvaret när brandmännen förklarar.

– Det finns folk som ringer och frågar om de får elda och vi säger nej, så accepterar de det när vi förklarar. Får vi en stor skogsbrand så drabbar det alla skattebetalare, säger han.

Enligt Morgan Wass är det ingen särskild grupp som eldar trots förbudet, men turister verkar inte ha nåtts av informationen. Därför måste den ges också på engelska, menar han.

– Sedan är det ungdomar som idag kan allt vad gäller internet, men att ta till sig en skrivelse i tidningen om eldningsförbud gör de inte, säger han.

– Vi har åkt ut till platser där man försökt släcka med kepsar och allt möjligt. Det är snustorrt i backen. Vi har haft tur hittillis - i alla fall i Kinda, ta i trä.