Båda frågorna kom från Vänsterpartiet och handlade dels om placeringen av ett nytt vårdcentrum och var i processen kommunen befinner sig, men också om hur nämndordföranden kommenterar uppgifterna om bristande arbetsmiljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Så här löd hans svar:

– Jag ser två lägen för vårdcentrum just nu. Stationen och ett annat privat område i Kisa. Regionen utreder den sistnämnda och det besked jag har i dag är att utredningen inte är färdig, sa han och gick över till den andra frågan:

– Jag kan inte gå in och spekulera i enskilda fall gällande personalärenden. Jag har fullt förtroende för förvaltningens chef. Konkreta åtgärder är att förvaltningen i dag har svarat på Visions skrivelse. Kommunen ska också genomföra en arbetsmiljöundersökning.