De lokala ordningsföreskrifterna som har gällt i Kinda kommun beslutades av kommunfullmäktige 25 mars 1996. När fullmäktige nyligen hade sammanträde reviderades en del av föreskrifterna. Bland annat beslutades det om begränsningar när det gäller fyrverkerier och även en översyn av språk och omfattningen av förbudet mot förtäring av alkoholhaltiga drycker inom vissa områden.

Utöver detta ville Christian Nordin Olsson (SD) att det införs tiggeriförbud i kommunen.

– Det kan vara på tiden att ordningsföreskrifterna uppdateras, då det var länge sedan. Egentligen är det inget nytt med ett tiggeriförbud och inget konstigt med det, säger Christian Nordin Olsson.

Anders Lindh (V) tog med sig en bibel och la framför sig i talarstolen som han sedan läste några citat ur. Han tog bland annat upp kristna värderingar.

– Det står klart och tydligt i bibeln att man ska stå upp för främlingar, sa han.

– Visst ska vi stå upp för minoriteterna, men tiggeriet gör ju att man inte får någon bra levnadsstandard, är det att stå upp för kristna värderingar?, svarade Christian Nordin Olsson.

När det var dags för beslut ville SD ha votering och så blev det. 27 ledamöter sa nej till tiggeriförbudet, sex sa ja och en fullmäktigeledamot avstod. SD reserverade sig mot beslutet.