Det var i maj förra året som ett lokalt Kindaföretag slutförde en badrumsrenovering i Kisa som dessutom innefattade ett byte av en avloppsstam. Enligt beställaren uppstod problem med stopp i avloppet omgående och han hävdade att arbetet inte var fackmässigt utfört på grund av en monterad rörböj på 90 grader. ARN har nu kommit fram till att installationen faktiskt inte bröt mot branschreglerna och att den rörinspektion som beställaren köpt in inte ger stöd för att det förekommit något stopp i avloppet överhuvudtaget. Enligt nämnden kan utredningen inte bevisa att det finns något fel i tjänsten, och därför blir Kisabon utan ett åtgärdat avlopp och en ersättning på 4 219 kronor för den inköpta rörinspektionen.