– Efter våra interna utredningar kan vi konstatera att förvaltningarna inte är nöjda med hur det fungerar i dag och att det måste till en förändring. Därför är den här utredningen så viktig att få till, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L).

Som vi har rapporterat tidigare planerar kommunalförbundet Itsam att under hösten flytta sin verksamhet från Kisa till Linköping. Efter upphandling enligt ramavtal kan den konsultutredning, som kommunstyrelsen beslutade om i februari tidigare i år, nu inledas. En utredning som bland annat ska ta fram möjliga alternativ till dagens it-lösning.

– Vår förhoppning är att utredningen är klar senast i juni, så att vi då har något att ta ställning till, berättar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).