– Vi hoppas att det ska generera konkreta idéer som vi, tillsammans med aktörerna, kan påbörja arbetet med rent praktiskt, sedan får förändringen ske successivt. Det kommer att vara en överfasningsperiod så att det inte upplevs som att några verksamheter stängs, för det är inte alls syftet, förklarar vård- och omsorgsförvaltningens chef Ida Björkman och Eva Hulth, områdeschef för äldreomsorgen.

Det var i maj tidigare i år som vård- och omsorgsnämnden presenterade sina planer för den kommunala seniorverksamheten. Målet är ett ökat samarbete med civilsamhället, något som ska kunna spara uppemot 500 000 kronor. Trots den minskade kostnaden menar nämndordförande Lars Karlsson (L) att aktiviteterna inte ska bli färre, utan fler, och att budgetläget inte är den största anledningen till förändringen.

– Givetvis är det en del pengar som vi kan spara på det här, men det är ingen kostnad som stjälper hela nämnden. Det här är något som vi hade sett över ändå, förklarar han och förvaltningschef Björkman fyller i:

Artikelbild

| Kommunens förhoppning är att samverkansmötet på torsdag ska generera konkreta idéer som kan förverkligas så fort som möjligt.

– Vi är övertygade om att vi måste ställa om och hitta samverkansformer med civilsamhället med tanke på den samhällsförändring som vi står i, med en ökad andel äldre. Vi tror också att vi har något att vinna på det.

Under torsdagens möte i Leoparden kommer kommunen att presentera sin vision och målbild för seniorverksamheten, därefter är tanken att deltagarna, i grupper, ska samtala kring en mängd diskussionsfrågor, något som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.