MSB har slagit larm om att så kallade troll på nätet kan försöka påverka valet den 9 september. Och det gäller inte enbart riksdagsvalet utan även valen på regional och kommunal nivå.

Myndigheten uppmanar tjänstemän och politiker runt om i landet att vara på tårna.

– Psykologiskt försvar är en fråga för hela samhället, där måste andra myndigheter och kommuner vara medvetna om det här och kunna hantera det själva, sa Dominick Swiecicki, omvärldsanalytiker på MSB, i Sveriges Radio nyligen.

Frågan är hur väl rustad Kinda kommun står för att kunna värja sig mot ryktesspridning och propaganda.

Staffan Waldau är säkerhetssamordnare i Kinda.

– Vi har startat ett samarbete med en grupp inom polisen som vi kan ha som informationsväg i vår fortsatta planering. Det är jätteviktigt att ett val går rätt till med tanke på demokratin. Människor blir påverkade av vad man läser och ser.

– Vi ser vad som hände efter valet i det stora landet (USA). Med social medier har det öppnat sig en helt ny värld som man absolut bör vara aktsam, medveten och kritisk till. Människor blir påverkade av vad man läser och ser.

Christer Segerstéen (M), ordförande i valnämnden i Kinda, konstaterar att desinformation på nätet och även fake news (se faktaruta) är en realitet i dag. Även i Kinda.

– Vi får inte vara naiva utan måste från valnämndens sida upplysa partierna att vi alla är observanta. Vi måste vara aktiva genom att följa debattsidor och media och följa vad som sägs. Lägger någon ord i min mun som jag aldrig har sagt måste jag agera.

Christer Segerstéen är inte orolig för att nättrollen ska ställa till det i samband med kommunalvalet i höst.

– Nej, det tror jag inte. Det som är positivt är att det har skrivits mycket om ryssarnas inblandning i USA-valet och val i Europa.

Vad som skrivs på nätet är inget som kommunalförbundet Itsam kan göra något åt, säger förbundsdirektör Mattias Bly.

– Där får vi hoppas på folks sunda förnuft.

Däremot har Itsam ett ansvar för sina sex medlemskommuner när det gäller skyddet mot att obehöriga slår ut nät eller kommer åt kommuners hemsidor.

– Där har vi automatiska system som letar eventuella intrång. Vi informerar också om vad som är sårbart som till exempel datorer och mobiltelefoner.

Itsam har även upptäckt att nyare modeller av projektorer kan bli kanalen in för den som försöker komma åt information på ett olovligt sätt.

– Det har inte hänt, men vi har testat att det är fullt möjligt.